KVH Československo 1945-1990 ČSLA PS SNB VMV LM

       |O klubu|               |O členství|               |Předběžná přihláška|               |Výroční zpráva 2008|
  Nová stránka 1

Členství

Akce

Výstroj a výzbroj

Články a recenze

Zajímavé odkazy

Diskusní fórum

Bazar

Kontakt

 

Členství se dělí na dva základní druhy:

1) Členství ve zkušební době
 Zkušební doba začíná podpisem písemné přihlášky. Vznik členství ve zkušební době není podmíněn žádným znalostním či fyzickým přezkoušením a ani vlastnictvím jakýcholiv výstrojních součástek (bohužel jsme se i s takovým tvrzením o našem klubu setkali). Během této doby si člen může ověřit, zda mu fungování našeho klubu vyhovuje a vstřebat potřebné vědomosti. Zároveň by si v této době měl člen, pokud má zájem o aktivní účast na cvičeních a vojenskohistorických akcích (dále jen aktivní člen), začít budovat svou vlastní výstroj a výzbroj. Člen není povinen vlastnit výstroj a výzbroj na všechna období a všechny ozbrojené složky, kterým se klub věnuje (také jedna ze lží které o nás kolují). Výběr konkrétních oblastí záleží pouze na členovi. Jedinou povinnou výstrojí a výzbrojí pro aktivní členy je odlehčená ústroj ČSLA 80. let, jelikož v ní probíhá drtivá většina výcviku. Členství ve zkušební době lze z obou stran okamžitě vypovědět (písemně nebo elektronickou poštou) bez udání důvodů. Člen ve zkušební době má veškeré povinnosti člena vyplývající ze stanov a veškerá práva vyjma práva hlasovacího a práva být volen do řídících funkcí. Délka zkušební doby není pevně stanovena a závisí především na množství akcí které člen absolvoval s klubem a na prokázané aktivitě člena. Člen musí během zkušební doby absolvovat alespoň jednou tematicky zaměřenou akci "Přijímač". Obvykle se zkušební doba pohybuje v rozmezí šesti až dvanácti měsíců.

2) Řádné členství
 Vzniká ukončením zkušební doby, o kterém na návrh kteréhokoliv člena výboru klubu hlasuje výbor. Při hlasování o ukončení zkušební doby výbor přihlíží k aktivitě člena, jeho znalostem a vědomostem, spolehlivosti, obětavosti, morálním vlastnostem a k celkovému obrazu, jakým člen reprezentuje klub. Ukončení zkušební doby se členovi sděluje zpravidla slavnostním způsobem a je o něm proveden zápis do písemné přihlášky. Po ukončení zkušební doby má člen veškeré povinnosti a práva vyplývající ze stanov. Pouze člen ve věku 15 až 18 let nemůže být volen do řídících funkcí.

Zápůjčky klubového materiálu
 1) Člen ve zkušební době může požádat o zapůjčení součástek (v podstatě základní výstroj a výzbroj) z majetku klubu, které potřebuje pro účast na akci klubu. Pokud se daná součástka nachází v dostatečném počtu v klubových zásobách, je mu vyhověno.
 2) Řádný člen může požádat o zapůjčení libovolného materiálu (výstroj, výzbroj, literatura, dokumenty, technika atd.) z majetku klubu k libovolnému účelu. Tento účel však musí sdělit s žádostí o zapůjčení. O zapůjčení rozhoduje předseda nebo místopředseda klubu.

Všechna práva vyhrazena. Klub vojenské historie Československo 1945 - 1990. © 2008