KVH Československo 1945-1990 ČSLA PS SNB VMV LM

       |O klubu|               |O členství|               |Předběžná přihláška|               |Výroční zpráva 2008|
  Nová stránka 1

Členství

Akce

Výstroj a výzbroj

Články a recenze

Zajímavé odkazy

Diskusní fórum

Bazar

Kontakt

 

Před několika dny se uzavřel rok 2008 a tak si jej dovolím z pozice předsedy klubu zhodnotit.

Rok 2008 lze bezpochyby vyhodnotit jako rok největší aktivity klubu za dobu jeho existence. Proč tomu tak bylo? Za prvé se podle mého vojenská historie bývalého Československa se již opravdu stává historií a přestává být opovrhovanou součástí dějin, kterou by bylo lepší nepřipomínat. Dále byl rok 2008 kulatým výročím srpnové okupace z roku 1968 a v souvislosti s tím se konala řada akcí     a natáčení filmů, které jsou s touto tematikou spjaty. V neposlední řadě jde jistě i o větší vytříbenost a propracovanost akcí, které si naši členové nenechají ujít.

Členská základna
Do roku 2008 klub vstupoval se 14 členy, v průběhu roku pak přibylo celkem 6 nováčků, kteří si již stihli odbýt svou premiéru na některé z akcí. Dále evidujeme dalších 6 přihlášených, kteří tak z různých důvodů nestihli v roce 2008 učinit.

Akce klubu
Pro obecný přehled nechť vypovídají čísla. Celkový počet akcí za rok 2008 je 20. Pokud první a poslední den akce počítáme dohromady jako jeden den, pak je to v přepočtu 39 dní, které v uplynulém roce mohli naši členové strávit na akcích pořádaných naším klubem či akcích na kterých se náš klub nezanedbatelnou měrou podílel.

Pokud se podrobněji budeme zabývat jednotlivými typy akcí, tak to znamenalo 11 akcí věnovaných výcviku, resp. branně sportovní přípravě členů klubu, 10 veřejných ukázek, výstav či vystoupení, které mělo možnost zhlédnout odhadem 55 000 diváků (z toho cca 40 000 ve VTM Lešany, zbývajících 15 000 si přibližně rovným dílem dělí ostatní veřejné akce), na poli bezpečnostně-preventivních akcí jsme letos navázali na trvalou práci s mládeží (uvažováno mimo náš klub) z předchozích let dvěmi akcemi. Při práci na klubovém majetku, údržbě a opravách naší i muzejní techniky a kasáren jsme strávili tři akce. Nakonec nelze nezmínit účinkování při natáčení dvou celovečerních filmů. Pokud vám nesouhlasí součet akcí, pak je vysvětlení velice jednoduché - řada akcí byla dvojího charakteru.

Spolupráce
Kromě tradičních partnerů při naší práci, kterými jsou Vojenský historický ústav AČR, různé organizační součásti PČR, KVH Gardekorps Praha a řada menších subjektů a jednotlivců, jsme letos navázali plodnou spolupráci s dalším významným partnerem          a to Technickým muzeem Brno.

Všechna práva vyhrazena. Klub vojenské historie Československo 1945 - 1990. © 2008