KVH Československo 1945-1990 ČSLA PS SNB VMV LM

       |Připravujeme|               |Fotogalerie proběhlých akcí|
  Nová stránka 1

Členství

Akce

Výstroj a výzbroj

Články a recenze

Zajímavé odkazy

Diskusní fórum

Bazar

Kontakt

  Nová stránka 1

Vyvedení 2008
18. až 20. července 2008


    Rok se s rokem sešel a i když jsme v tomto termínu měli v plánu Den PS, řízením osudu jsme znovu vyrazili do krásných českomoravských vrchů a lesů.
Na místo výsadku jsme se přesouvali ve třech nezávislých skupinách v pátek večer. První skupina v rolích značkařů představovala nepřítele, chystajícího léčku. Druhá a třetí skupina začala se stíháním cca ve 22:00. Kupodivu orientace v noci v neznámém terénu vycházela bezvadně. Problémem se stalo vyhledání nepřítele. Hustý les a zatažená obloha, šumící stromy a déšť. To vše znesnadňovalo úkol. Přibližně v 00:30 jsme se střetli s úplně jiným nepřítelem a počasí si s námi nemile pohrálo. Ve chvíli kdy jsme sami potřebovali být skrytí tmou se vyjasnilo a měsíc téměř v úplňku osvětlil pláň, kterou jsme tím pádem nemohli přejít a obejít ji bylo taky nemožné. Víc než půlhodina bez hnutí v nepřirozené poloze na stěně náspu v mokrém houští s kopřivami, trním, odpadem naházeným ze silnice a jiným klumpem byla zajímavým, leč neplánovaným zpestřením. Potěšilo mě, že ti členové družstva na které jsem viděl, sami od sebe okamžitě pochopili co je díky odlesku demaskující součást, takže přilby letěly fofrem dolů. Naštěstí nic netrvá věčně a my mohli pokračovat v původním úkolu. Nutno přiznat že boj dvou hlídek se nakonec změnil v urputnou snahu se alespoň sejít. I to se však nakonec podařilo. Někdy po 02:00 jsme našli to nejsušší místo, pokud se tak dá říct čemukoliv v propršeném lese, rozhodili celty (pouze celty - jak je vidno dle fotek, tentokrát byla nařízena pouze odlehčená ústroj) a ulehli k odpočinku.
    Po zhruba třech hodinách nekvalitního spánku jsme se sesbírali a v nové sestavě sloučeného jediného družstva jsme započali přesun z místa A do místa B. Při nejasnostech s orientací jsme se chtěli zeptat domorodců na radu. Potkali jsme sice dva, jednoho bodlinatého a druhého růžolícího se, který se furt jen smál. Na náš dotaz nám ale neodpověděl ani jeden. V průběhu přesunu jsme udělali dvě přestávky, přičemž ta druhá se stala improvizovanou klubovou schůzí. Zároveň se všichni zúčastnění dozvěděli, jak to skutečně bylo se soudruhem Žižkou. Třetí zastávkou se stal oběd. Po obědě jsme znovu vyrazili na průzkumný pochod a i když nakonec nebyl dosažen původní cíl, nelitovali jsme. Podařilo se nám objevit skvělý strategický objekt. Zde jsme tedy v sobotním pozdním odpoledni rozbili tábor a pustili se do taktického výcviku jednotlivců. Po večerním ukončení výcviku došlo k rozdělení na dvě skupiny, přičemž první prováděla průzkum okolí a druhá dostala úkol zajistit proviant. Kolem 20:30 jsme se opět sešli, připravili si večeři a zbytek dne strávili kamarádským posezením, kdy bránice nedostávaly chvilku odpočinku.
    Nedělní ráno a dopoledne se neslo v duchu taktické přípravy družstva a pořadového výcviku. Po poledni jsme se pustili do zahlazení stop po naší přítomnosti, zhotovili opět nejednu veselou "gangsta" fotku a vydali se na další pěší přesun. Po 17:00 jsme se z nádraží rozjeli do svých domovů. Byla to velice příjemná akce, která mimo jiné doufám ukázala, že když si člověk umí poradit, tak mu stačí "kádéčko" a lahev vody a přesto hladem ani žízní netrpí. :-)

Petr

Všechna práva vyhrazena. Klub vojenské historie Československo 1945 - 1990. © 2008