KVH Československo 1945-1990 ČSLA PS SNB VMV LM

       |Připravujeme|               |Fotogalerie proběhlých akcí|
  Nová stránka 1

Členství

Akce

Výstroj a výzbroj

Články a recenze

Zajímavé odkazy

Diskusní fórum

Bazar

Kontakt

  Nová stránka 1

Cvičení, odhalení pomníku, brigáda. 24. až 28. října 2008

V pátek 24. října jsme se sjeli v našich kasárnách abychom si zopakovali některé dovednosti z dřívějška a procvičili nové věci. Kromě jiného jsme nacvičovali na pietní akt při příležitosti odhalení pomníku všem padlým ochráncům československých hranic od jeho vzniku v roce 1918 do rozpadu Československa, který se konal 26. října. Část nácviku díky sledování Tankového praporu v TV probíhala přímo v ložnici mužstva. :-)))
Pomník připomíná padlé vojáky československé armády, četníky, policisty, ceníky, příslušníky finanční stráže, Sboru národní bezpečnosti a pohraničníky, kteří zaplatili ve službě tím nejdražším, vlastním životem. Nezáleží na tom, jakému režimu, jakým vládám a kde dotyční sloužili. Vždy to byla ztráta lidského života, nezřídka velmi mladého. Věřme, že se již nebude nikdy na hranicích střílet, že hraniční čára už nebude rudá krví.
Pomník vybudoval po mnoha peripetiích z vlastních prostředků a darů svých členů a sympatizantů Klub českého pohraničí, za což mu patří veliký dík.
Distancujeme se však od  některých projevů, resp. jejich částí, které podle nás na nepoliticky zaměřenou akci nepatřily a zvláště bychom chtěli vyjádřit značnou nelibost nad účastí členů KSM, i když na té akci byli zřejmě jen čtyři, jelikož jejich prapory odkazující na symboly počátku 50. let, pro Československý lid tak nešťastných, považujeme za plivnutí na památku těch, které by měl pomník připomínat.
Většina zúčastněných si však naštěstí přišla připomenout své kamarády, příbuzné a známé, kteří na hranici položili život.
Naším úmyslem bylo na akci vojenským způsobem připomenout a uctít všechny padlé na státních hranicích, i když rozsah našich stejnokrojů zahrnuje jen období od roku 1945.
V pondělí jsme se věnovali práci na našich ubytovacích prostorách a opět se podařilo naše kasárna o něco zkulturnit. V úterý jsme ještě něco málo uklidili a povyspravili a vyrazili domů.

 

Všechna práva vyhrazena. Klub vojenské historie Československo 1945 - 1990. © 2008